Tajemství úspěchu

Nedávno jsem četla výborný článek. Jeho autorem byl excelentní pokerový hráč, který konstatoval, že při pokeru musí umět člověk zvládat stres a znát dobře sebe i své reakce. Skvěle tak mimo jiné popsal základní atributy, které by měl zvládnout každý z nás. Ať už riskujeme při pokeru nebo dáváme v sázku své vědomosti v práci či emoce ve vztahu. V každé vteřině života jde totiž o to rozumět především sám sobě, věřit si a vědět, co dokážu.

Že vám něco z toho chybí? Potřebujete zapracovat na svých životních úspěších a mít je konečně nadosah? Chcete co nejdříve něčeho dosáhnout a zažít, jak chutná vítězství?

Efektivní práce s časem

Abyste v něčem vynikli, potřebujete se v tom dostat na co nejlepší úroveň. Jestliže se máte dostat na co nejvyšší úroveň, musíte na to mít čas. A to bývá právě tím největším oříškem. Obyčejné zvládnutí schopnosti nakládání s časem je problematické pro drtivou většinu lidí. Proto je třeba začít právě tady. Ve vylepšení organizace dne, ve správném rozložení činností – ať už pracovních nebo relaxačních, které vás k úspěchu dovedou stejně jako vzdělávání se a tvrdá dřina. Neodpočinutí nikdy nic nedotáhnete do vítězného konce!

Svou cestu za úspěchem tedy začněte cestou do obchodu s diáři, poznámkovými bloky a začněte se učit si den rozložit tak, abyste toho zvládli co nejvíce a ještě vám zbyl čas na rodinu, procházky, tenis… Jestliže to nezvládnete sami, nebojte se kontaktovat odborníky, kteří tomu rozumí: kouče nebo psychology apod.

„Lidé, kteří se stanou v určité oblasti velmi úspěšnými, jsou právě ti, kteří tráví nejvíce času cvičením a efektivním využíváním svého času. Pro svoji činnost potřebují také jistou dávku zápalu, aby byla motivace co největší.“

Praxe, praxe a zase praxe

Druhým předpokladem úspěchu je ochota opakovat, trénovat a zlepšovat se v tom, co děláte. I přísloví praví, že opakování je matka moudrosti. A kromě toho také dovednosti, preciznosti, výjimečnosti. Jednoduše řečeno: čím více se budete zabývat nějakou činností, která vás zajímá, tím dříve v ní budete excelovat.

Někdo to samozřejmě vyhraje přirozeným talentem – a i vy byste měli hledat oblasti svého působení dle toho, na co máte nadání – ale taková vlastnost obvykle sama nestačí. Řekněme, že i se super talentem za sebou máte ani ne padesát procent práce. Zbytek je dřina, opakované pokoušení se o dosažení cíle, vytrvalost, snaha, dřina. A to absolvovali úplně všichni, kteří kdy něčeho dosáhli!

„Není žádným tajemstvím, že když chcete v nějaké činnosti vynikat, tak ji musíte dělat hodně, opakovaně a často, zvláště v oboru, kde vaše konkurence dělá to samé.“

Otázky a odpovědi

Víte už, že chcete jít za svým snem a cílem? Výborně. Zbývá si přesto ještě zodpovědět několik základních otázek, abyste věděli, co vás bude dál čekat:

  • Jak moc chcete dosáhnout …… (doplňte činnost)?
  • Jak …… změní váš život?
  • Co …… bude znamenat pro vaši budoucnost?
  • Je pro vás …… reálný a dosažitelný cíl?
  • Co je hlavní motivací ovládat/dokázat/zvládnout ……?

Při odpovědích buďte upřímní sami k sobě. Protože jen tehdy zjistíte, jak moc si přejete danou činnost zvládat. A čím více si to budete přát, tím dříve ji také zvládnete! Nic není nemožné a jestliže vám v cestě za sny stojí nějaké překážky či limity, existují jen a pouze ve vaší hlavě! Takže je můžete odstranit. Nikdo jiný to za vás bohužel neudělá. Opět jen můžete poprosit odborníky, jakými jsou například kouči, aby byli na vaší cestě za úspěchem vašimi průvodci.

Kašlete na ostatní!

Zbývá upozornit na jedinou věc. Totiž na skutečnost, že svého potenciálu a talentu si lidé nejsou často vědomi díky předsudkům nekonečným předsudkům a mylným přesvědčením.

„Obecně předpokládáme, že jsme v určitých aktivitách přirozeně talentovaní a že naše kapacita pro rozvoj ostatních je limitována genetikou, zdroji, časem a naší vlastní lhostejností. Jako výsledek dlouholetého sociálního interakce jsme v sobě naprogramovali tzv. limitující předsudky: děláme úsudky o tom, čeho jsme nebo nejsme schopni na základě našich zkušeností, toho, co nás naučila nebo vštípila společnost, a zpětnou vazbu dostáváme od kamarádů nebo rodiny.“

Ano, jste to pouze vy, kteří si nedovolují uspět. I vinou vlivu okolí a zvláště blízkých, kteří na vás mají vliv největší. Určují a hodnotí, v čem jste dobří a v čem nikoliv. Tehdy, pokud jim uvěříte, začnete získané a odsouhlasené informace aplikovat na svoji osobnost. Možná to ani nejste vy, ale díky víře v informace, které jste získali, jste s nimi v naprostém souladu.

„Limitující předsudky zvláště omezují a poškozují ty, kteří nedosáhli nějakého úspěchu, o který by se mohli opřít.“

Vykašlete se na to, co říkají ostatní, jak vás vidí a co vám předkládají za vaše hodnocení. Dejte na své pocity, intuici, své schopnosti. Udělejte si sami obrázek o svých snech a předsudcích, které k nim chováte. Možná náhle usoudíte, že je právě čas pokročit kupředu.

Add A Comment