Vyšší smysl – najděte své „PROČ“

Jaký je jeden z hlavních důvodů, proč se lidem nedaří naplňovat cíle, které si stanoví? Nejsou to totiž skutečné touhy, kterých by jejich „podvědomí“ chtělo dosáhnout. Někdy je zapotřebí projít si určitým obdobím, získat odstup, více zkušeností nebo zažít několik pádů, aby mohlo k tomuto uvědomění dojít.

Někdo si cestu ke svým skutečným PROČ dláždí klikatě a delší dobu, někdo má ten dar a schopnost vidět za horizont hned. Není však důležité, kdy a jak se k tomuto dopracujete, je klíčové, že se tam vůbec dostanete a poznáte, že vám najednou vše dává větší smysl, pocit vyrovnanosti a čisté spokojenosti ze života. 

Vyšší smysl všeho, co děláme, nás staví do situace, kdy máme skutečnou kontrolu nad svým životem a žijeme podle sebe, tak jak chceme my sami. Nemusíme se tak cítit špatně nebo dokonce někoho za svůj pocit obviňovat. Nemyslím si, že jde o sobeckost, ale o úžasný příklad, který můžete předat nejen svým dětem, ale také lidem, ke kterým příkladně přistupujete. 

Když už pro něco „trpíte“, mějte pro to jasné PROČ, to vás zbaví nepříjemného pocitu. V případě, že nepříjemný pocit přetrvává, jednoduše to nedělejte, protože to neslouží vyššímu účelu, pro který jste se to rozhodli původně udělat.

Nějaký čas jsem také hledala vlastní PROČ především ve své práci. Můj pocit, že pomáhám lidem, mi nestačil. Přišla jsem na to až po čase, kdy jsem zaměřila svoji pozornost více na rodinu než na práci. S odstupem se najednou mé PROČ vynořilo a práce s lidmi pro mě dostala úplně jiný rozměr, začala mě ještě více bavit.

Po delším přemýšlení a uvažování jsem došla k tomu, že mě naplňuje pomáhat lidem, aby se necítili na své problémy sami, být jim podporou nablízku. Možná i z toho důvodu, že jsem i já několikrát tento pocit v životě sama měla a umím se díky tomu k lidem dostat blíž. 

Tato minidefinice mi uvolnila více energie a radosti z vyššího smyslu, který jsem si pojmenovala. To, že do práce chodíte vydělávat peníze, vám, jak už asi sami víte, dlouho stačit nebude nebo vám to nebude dlouhodobě přinášet pocit uspokojení a radosti. Není to zkrátka to vyšší PROČ, i když pro vás mohou být peníze i na těch nejvyšších příčkách.

Zde je několik otázek k zamyšlení, které mohou pomoci k nalezení vašeho PROČ. Prosím, nepospíchejte na něj, může se vynořit až po čase, třeba i v době, kdy to nejméně čekáte. Buďte mu však otevření a zaměřujte svoji pozornost na jeho hledání častěji.

  • Co pro mě osobně v mém životě znamená úspěch?
  • Co dělám s vášní, a přináší mi upřímnou radost?
  • Pokud bych mohl/a někomu pomoci něco změnit, co by to bylo?
  • Pokud bych mohl/a něco změnit pro sebe sama, o co by se jednalo?
  • Co je pouhý malý krok, který mohu udělat, abych napomohl/a této změně?
  • Je má vášeň/touha obsažena v práci, které se věnuji, v mém osobním cíli nebo vizi?
  • Mohu jakkoli podpořit sebe, rodinu, firmu, skupinu nebo jednotlivce v něčem, co je pro mě také důležité?

Co je/jsou tedy vaše PROČ a jak je v různých oblastech svého života naplňujete?

Upřímně vám přeji a věřím, že ta svoje najdete.

Add A Comment