Negativisté – jak s nimi vycházet a nedostat se do pasti?

Naše životní štěstí a také pozitivita z velké části závisí na vztazích, jaké v našich životech máme. Pokud nás mají lidé rádi, cítíme podporu, lásku a přijetí, náš život je daleko více harmonický. Naše přirozenost nám velí prožívat především pozitivní emoce skrze právě tento pocit.

Láska patří k jednomu z nejvíce chtěných citů. Pokud jí nemáme dostatek a naopak cítíme pocit izolace a odmítnutí, svět se zdá být jako nepřátelské a nebezpečné místo plné strachu a negace. Je extrémně obtížné potýkat se s negativními lidmi, kteří mají tendenci vaši dobrou náladu zadupávat do země a předávat vám své negativní zkušenosti o vidění dnešního světa.

Jednou ze zřejmých možností, jak se vypořádat s tímto typem lidí, je zkrátka možnost od nich odejít. To je však varianta, kterou můžeme uplatňovat u číšníka, který nás naštve v restauraci nebo u úředníka na úřadě. Složitější to samozřejmě bývá, pokud s takovým člověkem žijete nebo je součástí vaší rodiny.

Jedná‑li se o rodinu nebo blízké příbuzné, je pohled na celou situaci absolutně odlišný. Moc byste si přáli s takovým člověkem vycházet, ale co když váš vyčerpává pouhá jeho přítomnost?

Prvním krokem je porozumění

Jsem názoru, že lepší a praktičtější variantou je jít na to přes pochopení jejich pocitů a celé situace, se kterou se potýkají. Pokud začneme chápat důvod jejich negativity, začneme se většinou na tohoto člověka dívat jinak. Pojďme si začít uvědomovat už jen to, že všechna negativita má své hluboké kořeny v jednom z mnoha strachů, které lidé – většinou na nevědomé úrovni – prožívají.

Tito lidé mají většinou strach, že

  • nejsou dostatečně milováni a respektováni druhými
  • jsou na tomto světě na vše sami
  • svět je tím vším nebezpečné místo plné nejistoty a špatných lidí

Jejich přesvědčení jsou často:

  • nejsem dost dobrý
  • nejsem doceněný ostatními lidmi
  • kdyby se ke mně lidé chovali lépe, byl bych šťastný

Tito lidé spoléhají na vnější faktory: „Budu šťastný, až…“. Většinou si neuvědomují, že až se změní něco uvnitř, bude to ovlivňovat i jejich vidění světa. Mají za to, že jejich pozitivní pocit závisí na ostatních lidech nebo na situacích. To je jedna z největších chyb, které člověk může udělat – vzdát se odpovědnosti za vlastní život a spoléhat na vnější faktory, které by je mohly udělat šťastnějšími.

Je to právě proto, že negativní lidé se necítí být respektováni a milování. Necítí dostatečně pod kontrolou svůj vlastní život a vyžadují respekt a lásku druhých pod snahou ovládat a manipulovat ostatní.

Jak na ně

Jaké jsou tedy kroky, jak s takovým člověkem vycházet? Zde je několik možností, které mohou, ale také samozřejmě nemusí fungovat. Je to u každého člověka individuální a pouze vy danou osobu znáte a víte, co může eventuálně zafungovat.

Přispějte k jejich lepšímu pocitu

Identifikujte oblasti, kde jim můžete pomoci udělat pozitivní změnu. Jak jsem se již zmínila, negativní lidé jsou negativní, protože jim v životě chybí láska, vřelost a přijetí. Často je jejich negativní postoj bariéra, kterou se chrání před okolním světem.

Zkuste se zamyslet nad tím, jak byste danému člověku mohli alespoň trochu pomoci vidět svět z té lepší stránky, a přispějte svojí troškou do mlýna. Pokud lidem pomůžete odhalit kořeny jejich špatné nálady a poukážete na možná řešení, často se mění k nepoznání.

Komunikujte a pomozte jim si uvědomit

To znamená dát zpětnou vazbu o tom, jaké má jejich negativní chování dopad na váš společný vztah. Citlivě se zmínit, jak je pro vás váš vztah důležitý a rádi byste se v něm cítili dobře. Zde je potřeba postupovat velmi opatrně. Pokud si v dávání zpětné vazby zrovna nevěříte, raději tento způsob vynechte. Mohli byste napáchat více škody než užitku. Negativisté (a nejen oni) často neradi přijímají zpětnou vazbu a vše mohou brát jako útok na svoji osobu, což může vést k ještě většímu uzavření.

Upřímně je oceňte a dejte jim naději

Zkuste dát těmto lidem šanci vidět to, že nejsou tak špatní, jak si kolikrát sami o sobě myslí. Naučte je vnímat sami sebe lépe skrze to, že budete poukazovat na to, co se jim daří. Riziko zde může být, že daný člověk začne ještě více ignorovat svůj negativní přístup a ani mu nepřijde, že je něco z jeho strany špatně. Za zkoušku to ale může stát.

Učte je tím, že půjdete příkladem

Jednejte jako člověk, který si je sám sebou jistý. Snažte se působit jako někdo, kdo je respektován a milován ostatními a má kontrolu nad svým životem. Je však potřeba být spontánní a chovat se tak, aby vám vaše chování daný člověk věřil – musíte to u sebe sami cítit. Projeví‑li se tento člověk skepticky vůči vašemu pozitivnímu přístupu, pak budete mít šanci vysvětlit, proč tak jednáte, a ukázat mu, že jde přemýšlet o věcech i jinak.

Nenechte je se v tom babrat

Jednou z možností, jak negativnímu člověku pomoci, je jednoduše nepodporovat jej v jeho bolístkách rozvíjením negativních rozhovorů. Zpočátku mu poskytněte oporu a naslouchejte, aby se necítil osamělý. Nabídněte i možnou pomoc, pokud to tak cítíte. Bude‑li si však i poté dále stěžovat a upadat do negativních témat, odpovídejte mu jednoduše (aha, rozumím) nebo se pokuste změnit téma sami.

Po čase by si měl uvědomit, že tudy cesta v rozhovoru s vámi nepovede. Naopak reagujte velmi kladně na témata, která jsou pozitivní a žádoucí (naslouchejte, přitakávejte a buďte přítomní, projevte nadšení, aby cítil, že vás to opravdu zajímá). Pokud to budete dělat pravidelně, měl by si daný člověk uvědomit, o co se jedná, a změnit svůj přístup.

Škarohlídství jako osobní značka

Jsou lidé, kteří jsou odjakživa kritičtí ke všemu a ke všem. Měla jsem jednu kolegyni, která byla tento typ člověka. Nebrala si servítky a byla zkrátka od rány. Ze začátku jsem měla problém, abych si to nebrala osobně, protože její naturel byl skutečně tvrdý oříšek. Po čase jsem zjistila, že to není jen můj pocit, protože ji tak vnímají i ostatní.

V jádru nebyla tak špatná, jak se jevila na první pohled. Jen měla tvrdou skořápku, a když ji někdo nepřijal, byl to spíše jeho problém. Jsou tedy i negativisté, se kterými se dá docela dobře vycházet. Pokud je takové přijmeme a respektujeme jejich povahu, přestane nám jejich přítomnost tolik vadit.

Pokud všechny možnosti selžou

Jestli jste již udělali maximum a nic jiného nepomáhá, snažte se s těmito lidmi omezit kontakt na nutné minimum. Chtějí‑li tito lidé s vámi stále trávit čas, jednoduše se naučte říkat NE. Jedná‑li se o vašeho partnera či blízké příbuzné, pak stojí k zamyšlení, proč máte takového člověka ve vašem životě.

Co vás má o vás samotných kontakt s ním naučit? Důvod, proč vám negativní lidé a jejich chování vadí, vypovídá o tom, že v sobě sami máte zaseté semínko negativity, pochybnosti a určitého strachu. To, že jsou takoví lidé ve vašem životě, o něčem vypovídá. Jim Rohn kdysi řekl, že jsme průměrem pěti lidí, se kterými se stýkáme nejčastěji, a mohu i z vlastní zkušenosti říci, že má pravdu.

Budete‑li trávit čas s lidmi, kteří vás dlouhodobě vysávají, i váš pozitivní přístup časem vyprchá. Vybírejte tedy pečlivě, kdo stojí za to, aby obklopoval na vaší cestě životem zrovna vás, protože je to váš život a jedině vy jste odpovědní za to, jak se v něm budete cítit. Lidé kolem vás v tom mohou jen podpořit – buď pozitivně, nebo negativně.

Nikola Šraibová, Psychologie.cz

Add A Comment